Prace magisterskie i ich tworzenie na komputerze

Obecnie doczekali¶my się czasów powszechnej informatyzacji i komputeryzacji, która znacznie wpłynęła na pisanie prac magisterskich. Od dłuższego czasu wszystkie prace dyplomowe, w tym również prace magisterskie musz± być tworzone na komputerze i dostarczane do dziekanatów uczelni w dwóch formach - tradycyjnej papierowej i nowoczesnej elektronicznej.

Oczywi¶cie podstawowym wymogiem tworzenia pracy magisterskiej jest przynajmniej podstawowa wiedza o posługiwaniu się komputerem oraz edytorami tekstów, głównie MS Word. Bez niej tworzenie pracy magisterskiej jest praktycznie niemożliwe, o ile kto¶ będzie chętny przepisywać nasz± pracę w podstawowej formie odręcznej na komputer. Dlatego warto i¶ć na kurs obsługi komputera lub poprosić kogo¶ ze znajomych lub rodziny o pomoc.

Jak już zostało wspominane w obecnych czasach do dziekanatu należy oddać również elektroniczn± formę pracy na płycie CD. Dzięki temu władze uczelni mog± sprawdzić poprzez specjalne programy, czy prace magisterskie nie s± przypadkiem plagiatem. Ponadto elektroniczna wersja pozwala na zachowanie jej na dysku uczelnianym, dzięki czemu może być także publikowana na stronach naszego wydziału.