Prace magisterskie - kwestia praw autorskich.

Wiele osób, które obronę swojej pracy magisterskiej mają już za sobą, często nie zdaje sobie sprawy, jak mają się ich prawa autorskie. Ta kwestia mogłaby wydawać się całkiem prosta: „jestem autorem pracy, a więc przysługują mi prawa autorskie”. Oczywiście to prawda, nie mniej jednak nie wszystko wygląda tak jasno, jeśli chodzi o prawo do publikacji. W tym przypadku pierwszeństwo ma uczelnia.

Prace magisterskie w terminie do sześciu miesięcy od momentu ich obrony, mogą zostać opublikowane przez uczelnie. Student dopiero po tym upływie czasu, jeśli uczelnie nie wykorzystała swojego prawa, może „podzielić się” swoją pracą magisterską np. w Internecie. Nie mniej jednak nie traci on nigdy praw autorskim, co trzeba bezwzględnie zapamiętać. Zawsze przysługuje mu korzystanie i rozporządzanie swoim utworem. Mowa w tym wypadku o prawach autorskich majątkowych.

Dotyczy to również pobieranie wynagrodzenia, które może płynąć z opublikowania pracy magisterskiej. Uczelnia ma tylko i wyłącznie prawo pierwszeństwa w opublikowaniu dzieła i to tylko w określonym terminie. Całość reguluje artykuł 15a prawa autorskiego, w którym szczegółowo mowa jest o zależnościach między studentem, a władzami uczelni.

Published by