Prace magisterskie i ich tworzenie na komputerze

Obecnie doczekaliśmy się czasów powszechnej informatyzacji i komputeryzacji, która znacznie wpłynęła na pisanie prac magisterskich. Od dłuższego czasu wszystkie prace dyplomowe, w tym również prace magisterskie muszą być tworzone na komputerze i dostarczane do dziekanatów uczelni w dwóch formach - tradycyjnej papierowej i nowoczesnej elektronicznej.

Oczywiście podstawowym wymogiem tworzenia pracy magisterskiej jest przynajmniej podstawowa wiedza o posługiwaniu się komputerem oraz edytorami tekstów, głównie MS Word. Bez niej tworzenie pracy magisterskiej jest praktycznie niemożliwe, o ile ktoś będzie chętny przepisywać naszą pracę w podstawowej formie odręcznej na komputer. Dlatego warto iść na kurs obsługi komputera lub poprosić kogoś ze znajomych lub rodziny o pomoc.

Jak już zostało wspominane w obecnych czasach do dziekanatu należy oddać również elektroniczną formę pracy na płycie CD. Dzięki temu władze uczelni mogą sprawdzić poprzez specjalne programy, czy prace magisterskie nie są przypadkiem plagiatem. Ponadto elektroniczna wersja pozwala na zachowanie jej na dysku uczelnianym, dzięki czemu może być także publikowana na stronach naszego wydziału.

Published by